https://alatberatbekasjepang.com/ https://cms.uki.ac.id/pict/spulsa/ https://pmb.takumi.ac.id/file/ https://siparaf.beraukab.go.id/asset/ http://esppd.niasbaratkab.go.id/lib/ygacor/ https://simata.bulelengkab.go.id/application/app/ https://siadik.disdik.jambiprov.go.id/assets/ https://stdb-disbun.kutaitimurkab.go.id/storage/2024/ https://orientasionline.usk.ac.id/osimpus/application/libraries/dompdf_qindsaof/vendor/assets/ https://data.dinaspupr.kalselprov.go.id/lib/
 2021-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar » Пахтакор тумани ҳокимлиги расмий сайти
Телефонлар:
(0372) 353-10-57
(0372) 353-10-27
» » 2021-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar

2021-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar

27 апрель 2022 йил
271
0

 Paxtakor tuman hokimligi Tuman hokimligi moliya bo'limi mudiri A.Meliboyevning 2021-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar to`g`risidagi hisoboti to'g'risida


O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 28-avgustdagi "Byudjet ma'lumotlarining ochiqligini va byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3917-sonli hamda 2021-yil 13- apreldagi "Byudjet jarayonida fuqarolarning faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-5072-sonli Qarorlariga asosan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Kengashining 2021-yil 22-apreldagi KQ-213-IV-sonli Qarori, shu bo'yicha xalq deputatlari tuman Kengashining 2021-yil 19-maydagi "Mahalliy byudjet mablag'lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash to'g'risida"gi 6-24/312-sonli qarori bilan tasdiqlangan namunaviy Nizomning 27,29-bandlari ijrosini ta'minlash maqsadida, xalq deputatlari tuman Kengashi

Q A R O R Q I L A D I :


1. Xalq deputatlari Paxtakor tumani Kengashining 2021 yil 19 maydagi “Mahalliy byudjet mablag‘lari sarflanishida jamoatchilik ishtirokini ta’minlash to‘g‘risida”gi 6-24/312-sonli qaroriga bilan tasdiqlangan namunaviy Nizomning 27-bandiga asosan 2021-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan tuman hokimligi moliya bo'limi mudiri A.Meliboyevning hisoboti ma'lumot uchun qabul qilinsin. 2. 2021-yilda jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan tadbirlarni moliyalashtirishga yo'naltirilgan mablag'lar, ya'ni tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo'yicha ma'lumotlar va tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo'yicha
2 ma'lumotlar 1-2-3-ilovalarga asosan:
2021-yilda o'tkazilgan tashabbusli byudjet jarayoni yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan mablag'lar bilan shartnomalarga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga qayta tiklash miqdori to'g'risidagi ma'lumot 4-ilovaga asosan tasdiqlansin.

3. Tuman hokimligi moliya bo'limi (A.Meliboyev) hamda tuman g'aznachilik bo'linmasi shartnomalarga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini jamg'armaga belgilangan tartibda qayta tiklash va tashabbusli byudjetlashtirish natijalari bo'yicha ma'lumotlarni tuman hokimligi axborot xizmati (R.Qurbonov) bilan birgalikda keltirilgan ilovalarga muvofiq shakllarda "Ochiq byudjet" axborot portali hamda tumanning rasmiy vebsaytlariga joylashtirish va har chorak yakunlariga ko'ra, keyingi chorak birinchi oyining 25-sanasiga qadar joylashtirib borish vazifalari yuklatilsin.
4. Mazkur qarorning ijrosini nazorat qilish Xalq deputatlari Paxtakor tumani Kengashining Mahalliy byudjet, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish, investitsiyalar va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo‘yicha doimiy komissiyasi hamda tuman hokimining birinchi o‘rinbosari (Sh.Shodmonov)lar zimmasiga yuklansin.
Сессия раиси Ш.Каримов
3 Халқ депутатлари Пахтакор туман Кенгашининг 2022 йил 2 февралдаги VI-34-22-3-52-K/22-сон қарорига 1-илова Tashabbusli byudjetlashtirish natijlari bo'yicha MA'LUMOT Paxtakor tuman 31.12.2021 yil holatiga
1-jadval

T/r Ko'rsatkich nomi Summa (ming
so'm)
1 Yil boshiga qoldiq 0,0
2 Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga o'tkazilgan mablag' 1 700 000,0
3 Jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun yo'naltirilgan mablag'lar 1 297 000,0
3.1. Tadbirlarni amalga oshirayotgan pudratchi tashkilotlarga bajarilgan ishlar uchun to'langan mablag'lar 1 017 000,0
3.2. Tadbirlarni moliyalashtirishga ajratilgan, biroq pudratchi tashkilotlarga to'lab berilmagan qoldiq mablagilar 0,0
3.3. Elektron do'kon savdolari orqli (Milliy do'kon savdolari) ishlar uchun to'langan mablag'lar 280 000,0
3.4. Elektron do'kon savdolari orqli (Milliy do'kon savdolari) to'lab berilmagan qoldiq mablag'lar 63 517,0
4 Fuqarolar tashabbusi jamg'armasidagi qoldiq mablag'lar 403 000,0

2-jadval

T/p Bajarilgan tadbirlar nomi Moliyalashtiril-gan takliflar soni ko'rsatkichlar
o'lchov birligi miqdori sariflangan
mablas'lar


e-qaror.gov.uz 26.04.2022
4

1 Umumiyta'lim maktablarini ta'mirlash va
jihozlash
2 soni 2 ta 1 017 000,0
2 Boshqa ijtioiy soha muassasalarini ta'mirlash va
jihozlash
2 soni 2 ta 280 000,0
3 Boshqa tadbirlar soni
Jami: 4 x x 1 297 000,0


5
Халқ депутатлари Пахтакор туман Кенгашининг
2022 йил 2 февралдаги
VI-34-22-3-52-K/22-сон қарорига
2-илова
Fuqarolik tashabbusi jamg'armasi mablag'larini shakllantirilishi yuzasida
MA'LUMOT
Paxtakor tuman 31.12.2021 yil holatiga

T/r Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi
mablag'larini shakllantirish manbalari
Fuqarolar tashabbusi jamg'armasiga
yo'naltirilishi lozim bo'lgan mablag'lar
Fuqarolar tashabbusi
jamg'armasiga
haqiqatda o'tkazilgan
mablag'lar
1-чорак 2-чорак 3-чорак 4-чорак
1 Tuman byudjetining tasdiqlangan umumiy
xarajatlarining 5 foiz qismi miqdorida ajratiladigan
mablag'lar
2 Tuman byudjetining qo'shimcha manbalarining 30
foizi miqdorida ajratiladigan mablag'lar
65 000,0 602 000,0 200 000,0 0,0 867 000,0


e-qaror.gov.uz 26.04.2022
6

2.1. Shu jumladan erkin qoldiq mablag'lari
2.2. daromadlarning hisobot
choraklari yakunilari bo'yicha
aniqlangan prognozdan oshirib
bajarilgan qismi
65 000,0 602 000,0 200 000,0 867 000,0
2.3. O'zbeiston Respublikasi
Prezidentining
2021 22
sentyabrdagi PQ-5250-sonli
qaroriga asosan
833 000,0 833 000,0
2.4. davlat daromadiga o'tkazilgan
mol-mulkni realizatsiya
qilishdan tushgan tushumlar
0,0
2.5. byudjetdan ajratilgan
mablag'lar kamaytirilishi
natijasida bo'shab qolgan
mablag'lar
0,0
3 Jami ajratilgan mablag'lar 65 000,0 602 000,0 1 033 000,0 0,0 1 700 000,0


e-qaror.gov.uz 26.04.2022
7
Халқ депутатлари Пахтакор туман Кенгашининг
2022 йил 2 февралдаги
VI-34-22-3-52-K/22-сон қарорига
3-илова
Fuqarolik tashabbusidan jamoatchilik fikri asosida shakillantirilgan (g'olib deb topilgan) tadbirlarni moliyalashtirish uchun
yo'naltirilgan mablag'lar yuzasidan
MA'LUMOT
Paxtakor tuman 31.12.2021 yil holatiga

T/p Tadbirning
xos raqami
(ID)
Jami
to'plangan
ovozlar
soni
shundan Tadbirning qisqacha
mazmuni (sohasi)
Tadbirning moliyalashtirilishi (ming so'm)
onlayn
ovozlar
oflayn
ovozlar
SMS
orqali
Tadbirni moliyalashtirish uchun
ochilgan hisobvaraq
Tadbirning
fuqaro tomonidan
kiritilgan
dastlabki qiymati
Tadbirni
amalga
oshirish
qiymati*
Ajratilgan
mablag'lar
Bajarilgan
ishlar uchun
to'lab
berilgan
mablag'lar
Qoldiq
mablag'lar
1 .051030093 1168 251 0 917 Paxtakor tuman 2 maktab
qarashli bollalar fudbol
o'yingaxi tamir talab
darajasida
401722860082287092100075002 350 000,0 350 000,0 350 000,0 350 000,0 0,0
2 .051030022 795 786 0 9 Paxtakor tumani Axborot
kutubxona markazining
moddiy texnika bazasini
mustahkamlash
401722860082287019909018001 200 000,0 200 000,0 200 000,0 158 590,0 41 410,0
3 .051030100 325 2 0 323 Paxtakor tumani xalq
ta'lim bo'limiga qarashli 1
umumiy o'rta ta'lim
maktabining eshik va
derazalarini almashtirish
401722860082287092100075003 667 000,0 667 000,0 667 000,0 667 000,0 0,0
4 .051030048 164 106 0 58 Paxtakor tuman
Madaniyat bo'limiga
ovozni kuchaytirgich
asbob uskunalarini olish
401722860082287082310056001 80 000,0 80 000,0 80 000,0 57 893,0 22 107,0
Jami 1 297 000,0 1 297 000,0 1 297 000,0 1 233 483,0 63 517,0


e-qaror.gov.uz 26.04.2022
8
Халқ депутатлари Пахтакор туман Кенгашининг
2022 йил 2 февралдаги
VI-34-22-3-52-K/22-сон қарорига
4-илова
2021 yilda o'tkazilgan Tashabbusli byudjet jarayoni yakunlariga ko'ra ishlarni amalga oshirish uchun ajratilgan
mablag'lar bilan shartnomaga muvofiq yakuniy mablag'larga nisbatan bo'shab qolgan (iqtisod qilingan) qismini
jamg'armaga qayta tiklash miqdori to'g'risida
MA'LUMOT

3-bosqich - "ovoz berish" jarayonining
yakuniy natijalariga ko'ra "g'olib" deb
topilgan takliflar bo'yicha
31.12.2021 holatiga xaqiqatda amalga oshirilgan ishlar ТВ jarayoni yakunlariga
ko'ra ishlarni amalga
oshirish uchun ajratilgan
mablag' bilan
shartnomaga muvofiq
yakuniy mablag'larga
nisbatan bo'shab qolgan
(iqtisod qilingan) qismini
jamg'armaga qayta
tiklash miqdori
Takliflarning
dastlabki
qiymati
Loyixa-smeta
xujjatlariga
asosan
yo'naltirilgan
mablag'lar
miqdori
Shartnomaga
muvofiq
yakuniy
summa
Haqiqatda
bajarilgan
ishlar
qiymati
Amalga
oshirilgan
kassa
xarajati
Shartnomaga
muvofiq
qarzdorlik
Takliflar nomi ID raqami to'plangan
ovozlar
soni
1 Paxtakor tuman 2
maktab qarashli
bollalar fudbol
o'yingaxi tamir
talab darajasida
.051030093 1168 350 000 350 000 350 000 350 000 350 000 0,0 0,0
2 Paxtakor tumani
Axborot
kutubxona
markazining
moddiy texnika
bazasini
mustahkamlash
.051030022 795 200 000 200 000 158 590 158 590,0 158 590,0 0,0 41 410,0


e-qaror.gov.uz 26.04.2022
9

3 Paxtakor tumani
xalq ta'lim
bo'limiga qarashli
1 umumiy o'rta
ta'lim maktabining
eshik va
derazalarini
almashtirish
.051030100 325 667 000 667 000 667 000 667 000 667 000 0,0 0,0
164 80 000 80 000 57 893 57 893 57 893 0,0 22 107,0
4 Paxtakor tuman
Madaniyat
bo'limiga ovozni
kuchaytirgich
asbob uskunalarini
olish
.051030048
Jami: X X 1 297 000 1 297 000 1 233 483 1 233 483 1 233 483 0 0
скачать dle 12.0
Муҳокамага қўшилинг
Фикр билдириш
Изоҳлар (0)
Фикр билдириш
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Фойдали ҳаволалар
RAJASLOT303